Poznejte Gustava Mahlera

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/02.00581
Zahájení projektu: 8. 7. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce Domu Gustava Mahlera (dále jen DGM), Znojemská 4, Jihlava a jeho nové využití. Jedná se o nemovitou kulturní památku nacházející se v městské památkové rezervaci. Dům není v současné době dostatečně využíván a také jeho návštěvnost klesá. Cílem je vytvořit ojedinělou expozici s množstvím interaktivních audiovizuálních prvků a tuto nabídnou školským zařízením, návštěvníkům města a spolkům GM po celém světě. Vznikne unikátní expozice jediná svého druhu v kraji a jedna z mála v České republice, která se stane lákadlem pro návštěvníky. Projekt bude propagován v rámci dalších plánovaných akcí (veletrhy, tiskoviny, inzerce, weby...) na náklady žadatele resp. v kombinaci s dotačními prostředky. Celý projekt bude realizován stávajícími zaměstananci magistrátu města, kteří mají zkušenosti s projektovým řízením. Budou vytvořena nová pracovní místa.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 107 648,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 077 820,00 Kč
 
Celková částka: 7 185 468,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena