Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Dolní oblast VÍTKOVICE
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.05498
Zahájení projektu: 12. 12. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektuV r.1998 byla ve Vítkovicích po 170 letech nepřerušené činnosti ukončena v tzv. Dolní oblasti výroba surového železa, koksu a aglomerátu. Část této strategické lokality byla spolu s hlubinným dolem Hlubina Nařízením vlády č.337/2002Sb. prohlášena zaNárodní kulturní památku (NKP).
Hlavním cílem projektu je reaktivace hlavních částí NKP Vítkovice, jejich zpřístupnění veřejnosti a následné využití potenciálu NKP pro edukativní, kulturní a společenské aktivity.
V rámci projektu bude realizována rekonstrukce a reaktivace třech základních objektů NKP:
1. Rekonstrukce VI. Energetické ústředny
2. Rekonstrukce Vysoké pece č.1
3. Rekonstrukce plynojemu
V projektu vzniknou dva základní výstupy, které budou dále využívány pro plánované axpozice s názvem "Svět techniky", která bude spojovat muzeum s interaktivním science centrem.
2. Virtuální ztvárnění technologie výroby železa, koksu a těžby.
Celý projekt bude realizovat Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 413 428 380,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 72 957 954,00 Kč
 
Celková částka: 486 386 334,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena