Stříbrné pomezí

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/06.00986
Zahájení projektu: 20. 1. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je zavedení moderního, jednoduchého a srozumitelného turistického informačního systému pro pěší a cykloturisty za účelem rozvoje turistického ruchu v cílovém území, kterým je okruh cca 12 km kolem města Jihlavy. Celková délka navržené sítě turistických tras je cca 300 km. Systém je založený na číselném značení zájmových bodů a křížení tras. Projekt bude realizován statutárním městem Jihlava ve spolupráci s partnery projektu (celkem 26 obcí).
Realizace projektu zahrnuje 4 hlavní kroky:
- instalaci vlastního turistického systému (značení) v terénu;
- vytvoření internetového mapového projektu a webových stránek;
- zhotovení propagačních materiálů (mapy, doporučené trasy, popis zajímavostí a turistických cílů);
- propagace a publicita.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 569 961,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 277 052,00 Kč
 
Celková částka: 1 847 014,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena