Zřícenina hradu Cornštejn

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Město Znojmo
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/06.01063
Zahájení projektu: 1. 9. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

V letošním roce proběhla rekonstrukce, která přispěje k vaší příjemnější návštěvě, komfortu a bezpečnosti. Nově můžete vystoupat na oválnou dělostřeleckou baštu s vyhlídkovou plošinou a prozkoumat také hradební sklepení. Kolem korun hradebních zdí jsou postaveny dřevěné ochozy, ze kterých je krásný výhled do údolí řeky Dyje, k Bítovu a na Chmelnici. V nové zastřešené čekárně můžete v klidu posvačit a posilnit se před další cestou. V létě se na hradě konají divadelní představení s ukázkami soubojů s historickými zbraněmi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 719 963,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 479 992,00 Kč
 
Celková částka: 3 199 955,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena