Odpočinková zóna Jordán I. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: MĚSTO TÁBOR
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/02.00593
Zahájení projektu: 19. 2. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšení stavu kulturně technické památky Jordán pro rozšíření nabídky cestovního ruchu ve městě Tábor. Realizací projektu dojde k celkové úpravě památkově chráněného subjektu včetně přilehlých ploch. Jedná se o lokalitu s velkým potenciálem pro oblast cestovního ruchu. Realizace projektu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu města Tábor, rozšíří stávající nabídku cestovního ruchu, zvýší návštěvnost města jak domácími, tak zahraničními návštěvníky. Projekt bude mít také dopad na zvýšení tržeb podnikatelů v cestovním ruchu. Zmíněná lokalita bude mít poměrně široké využití, a to jak v letní sezóně, tak i v zimní. Široká možnost využití lokality místními obyvateli, návštěvníky, sportovci, dětmi například pro trávení volného času, relaxaci (procházky, koupání), cykloturistiku, pěší turistiku či sport je vyjádřena socioekonomickými efekty v rámci zpracovaného finančního a ekonomického hodnocení projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 461 494,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 610 851,00 Kč
 
Celková částka: 24 072 346,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena