Zlepšení infrastruktury CR v oblasti Máchova jezera - rekonstrukce centrálního parkoviště

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO DOKSY
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00224
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 7. 8. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

U Máchova jezera se postavilo centrální parkoviště s 201 parkovacími místy. Dotčené místo se sice již dříve jako parkoviště používalo, neodpovídalo však evropským normám, a proto se celý prostor zrekonstruoval. Zpevnily se plochy, odvodnilo se parkoviště přes odlučovač ropných látek, vyčistily se povrchové vody. Dále jsou na parkovišti umístěny nové stožáry pro veřejné parkoviště a kolem je postaveno nové oplocení. Parkovací místa jsou oddělena ostrůvky, do kterých se vysadily nové stromky. Díky projektu vzniklo parkoviště, které již dlouho město potřebovalo ke zlepšení služeb pro turisty Máchova kraje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 124 559,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 786 686,00 Kč
 
Celková částka: 11 911 245,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena