Naše Napajedla - Město pro život, revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 1. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: MĚSTO NAPAJEDLA
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/02.00105
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Navrhovaný projekt se týká revitalizace veřejného prostranství v MPZ města Napajedla. Hlavním cílem projektu je zlepšit současný neuspokojivý stav veřejných ploch v centru města. Jedná se zejména o revitalizaci dopravních komunikací a pěších zón, veřejných zelených ploch a veřejného osvětlení. Všechny tyto veřejné statky svým stavem a kvalitou neodpovídají velikosti a významu města Napajedla.
Přínosy projektu jsou neoddiskutovatelné. Pro jednotlivé cílové skupiny dojde k mnoha pozitivním efektům. Zejména jde o zvýšení bezpečnosti a prostorové mobility pro místní obyvatele, především pak pro znevýhodněné skupiny důchodců a zdravotně postižené. Dojde i ke zlepšení průchodnosti a průjezdnosti centra města, stejně jako ke zlepšení estetické hodnoty revitalizovaného území. Projekt bude mít pozitivní přínos i pro horizontální témata udržitelného rozvoje a rovných příležitostí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 380 366,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 500 707,00 Kč
 
Celková částka: 22 881 073,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena