Regenerace Palackého náměstí v Poličce - 1. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Polička
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00478
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Regenerace Palackého náměstí v Poličce zajistila obnovu povrchu vnitřní plochy náměstí, která byla úpravou v sedmdesátých letech 20. stol. degradována odstraněním historické dlažby a zalitím středové plochy asfaltem. Nová úprava náměstí sjednotila jeho historický ráz a doplnila nezbytný městský mobiliář a zeleň tak, aby náměstí důstojně sloužilo obyvatelům města, a zároveň přispělo k atraktivitě celého historického jádra města s národními kulturními památkami jako je radnice, mariánský sloup a kašny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 890 406,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 451 248,00 Kč
 
Celková částka: 16 341 655,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena