Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Poděbrady - Poděbradská 61/VII

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Poděbrady
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/23.00543
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci tohoto projektu dojde k navýšení stávající kapacity MŠ o 20 dětí a k modernizaci MŠ Poděbradská 61/VII. Součástí projektu jsou stavební úpravy mateřské školy v Poděbradech - městské části Velké Zboží. V rámci stavebních úprav vznikne nová třída a bude zvětšena kuchyň, dále vzniknou dva nové bezbariérové vstupy do objektu. Modernizováno bude vybavení MŠ včetně kuchyně a dovybaveno dětské hřiště v areálu MŠ. Součástí stavebních úprav jsou zásahy jako výměna oken, zateplení fasády a zateplení podlah. Tyto kroky povedou ke snížení tepelných ztrát budovy, povedou k úspoře finančních prostředků na vytápění objektu a ke snížení emisí CO2.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 443 517,91 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 490 032,00 Kč
 
Celková částka: 9 933 550,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena