Šumvald - revitalizace chodníků a veřejného prostranství

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Šumvald
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.00995
Zahájení projektu: 2. 5. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Realizací projektu dojde ke komplexní revitalizaci veřejných prostranství obce Šumvald, čímž se zatraktivní vzhled obce, funkčnost veřejných prostranství a zvýší se bezpečnost obyvatel, pohybujících se podél silnice III. třídy. Jedná se o výstavbu nových a stavební úpravy stávajících chodníků podél průtahu obcí (silnice III/44629) včetně úpravy veřejných prostranství (zeleň, mobiliář). V rámci revitalizace budou stávající autobusové zálivy doplněny o nástupní zvýšený chodník, autobusový přístřešek, lavičky pro cestující a plakátovací plochy.
Řešené chodníky vedou téměř celou obcí podél silnice III. třídy směrem k občanské vybavenosti - nachází se zde základní škola, obecní úřad s knihovnou, kostel s hřbitovem, kulturní dům, pošta, praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, zubní lékař a autobusové zastávky. Hlavní přínos z projektu budou mít obyvatelé obce Šumvald a lidé z okolí přijíždějící sem do školy, za prací, či za jinými aktivitami.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 112 957,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 318 969,00 Kč
 
Celková částka: 11 431 927,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena