Eurogalaxie - Sportovně zábavní centrum Zlín

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Eurogalaxie s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/03.00178
Zahájení projektu: 4. 12. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Realizací projektu se provede výstavba sportovně zábavního centra ve Zlíně. Součástí projektu je vybudování ubytovacích kapacit s navazujícími službami, vnitřní restaurační zařízení, venkovní občerstvení s posezením, indoorové multifunkční sportovníhřiště s vybavením a navazujícími službami, venkovní plochy pro outdoorové sporty.
Projektem se vytvoří nové inovativní služby a turistické produkty se speciálním zaměřením na rodinnou dovolenou.
Hlavní cíl projektu je vytvořit celoroční turistický cíl nadregionálního významu s provázanou nabídkou služeb.
Zaměření projektu na cílové skupiny:
- Návštěvníci a turisté turistické oblasti Zlínsko a města Zlína
- Obyvatelé města Zlína
- Podnikatelské subjekty podnikající ve službách na území turistické oblasti Zlínsko
- Město Zlín a neziskové organizace působící v cestovním ruchu
Projekt odstraňuje problematické oblasti zjištěné v analýze Turistické oblasti Zlínsko. (viz. studie proveditelnosti kap. 3.2.3.)

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 201 609,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 564 989,00 Kč
Soukromé zdroje: 15 844 400,00 Kč
 
Celková částka: 39 610 999,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena