Cyklostezka Chrudim-Pardubice, část Chrudim-Medlešice

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Chrudim
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00409
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Na cyklostezku dlouhou necelé 2 kilometry z Chrudimi do Medlešic má v další etapě navazovat výstavba cyklostezky z Medlešic (od hranice katastru) až do Pardubic. Novou komunikaci oceňují nejen sportovci, ale také obyvatelé, kteří dojíždí denně do práce, škol a za zábavou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 143 537,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 437 094,00 Kč
 
Celková částka: 9 580 631,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena