II/270 Postřelná - Jablonné v Podještědí

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00447
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice, tvořící dopravní spojení měst Jablonné v Podještědí a Postřelná, je významnou komunikací zvláště pro cestovní ruch. Vždyť zajišťuje dopravní spojení do oblasti Máchova jezera. Evropská dotace přispěla k její rekonstrukci v celkové  délce 2,810 km. Došlo k odfrézování krytu vozovky, položil se nový kryt, upravily se krajnice, odstranily se závady na prvcích systému odvodnění, včetně rekonstrukce stávajících objektů. Rekonstrukce probíhala s ohledem na snížení hluku v úsecích trasy, která probíhá obytnou zástavbou.  

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 594 412,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 457 837,00 Kč
 
Celková částka: 23 052 250,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena