II/286 Ploužnice

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00436
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice II. třídy je hlavní páteřní komunikací propojující oblast Jičínska se směrem Lomnice nad Popelkou a Semily. Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci, jež využívají jak nákladní vozidla, tak turisté, zároveň slouží jako cyklostezka. Špatný technický stav komunikace však vyžadoval její modernizaci pro zvýšení kapacity, zlepšení parametrů a tím i bezpečnosti. Na dotčeném úseku proběhla rekonstrukce v délce 2,968 km, při níž např. došlo k odfrézování stávajícího krytu a k nové povrchové úpravě vozovky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 371 080,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 889 014,00 Kč
 
Celková částka: 19 260 094,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena