III/25915 Bezděz

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00023
Zahájení projektu: 1. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice, ležící na hranici Libereckého a Středočeského kraje, zajišťuje přístup k obci Bezděz.  Také je hojně využívána návštěvníky místního hradu. Špatný technický stav vozovky však vyžadoval rekonstrukci. Modernizace komunikace III. třídy zajistila vylepšení nedostatečných příčných spádů tak, aby byly povrchové vody odvedeny přes upravenou nezpevněnou krajnici do příkopů. Také se navýšila kapacita vozovky, přičemž délka upravovaného úseku byla 1,974 metrů. Doplněním vodorovného značení došlo i k zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 875 940,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 742 812,00 Kč
 
Celková částka: 11 618 753,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena