Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177
Zahájení projektu: 1. 5. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2023
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Jedná se o trať zařazenou do globální sítě (comprehensive) TEN-T dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1315/2013, jež je rozhodujících železniční magistrálou vedoucí z Německa přes Českou republiku do Rakouska. Na území ČR je tato trasa definována jako IV. Železniční tranzitní koridor Děčín st.hr. - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st.hr (IV. TŽK). Součástí této trasy je i úsek Sudoměřice - Votice. Jedná se o stávající jednokolejný elektrifikovaný úsek, který řeší komplexní modernizaci trati.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 151 794 403,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 909 140 188,79 Kč
 
Celková částka: 6 487 834 074,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena