III/26314 Prysk - Prácheň

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00025
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice je propojovací komunikací mezi silnicemi I/13 a III/28620, jež zajišťuje dopravní obslužnost jak pro místní, tak pro návštěvníky Lužických hor. Vozovka však byla v havarijním stavu a vyžadovala rekonstrukci. Stavba byla rozdělena na dva samostatné úseky, ve kterých byly navrženy různé technologie opravy. Délka modernizovaného úseku byla 5,159 metrů. Zrekonstruovaly se propusty i mosty přes Pryskský potok. Modernizace zkapacitnila komunikaci a po doplnění vodorovného značení zvýšila bezpečnost silničního provozu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 266 788,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 576 492,00 Kč
 
Celková částka: 23 843 280,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena