Revitalizace historického centra města Letohrad - 1. etapa Obnova č.p. 10 v památkové zóně

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Letohrad
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00480
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Revitalizací historické budovy č.p.10 bývalého zájezdního hostince, tzv. Panského domu, na Václavském náměstí v Letohradu vznikl reprezentativní bezbariérový prostor vhodný pro sídlo městského úřadu, který doposud sídlil v provizorních a nevyhovujících prostorech. Rekonstruovaná památka slouží také jako městský archiv.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 106 204,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 959 918,00 Kč
 
Celková částka: 53 066 123,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena