Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO SVITAVY
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00079
Zahájení projektu: 1. 12. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Revitalizace chátrajícího areálu stadionu Míru a přilehlého brownfield přispěla ke zvýšení jeho využití, které bylo velmi malé z důvodu špatného technického stavu areálu a rostoucí kriminality v místě. Byl zde vybudován objekt sociálního a sportovního zázemí, který současně funguje i jako tribuna. Dále je v areálu vytvořena síť komunikací, in-line dráha, hřiště pro street sporty a nové parkovací plochy v nevyužívané části průmyslového areálu sousedícího se stadionem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 026 624,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 44 463 178,00 Kč
 
Celková částka: 82 489 803,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena