Berlova vápenka v Třemošnici

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Třemošnice
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/02.00080
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 20. 7. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Vápenec se v Třemošnici začal zpracovávat už před sto padesáti lety a vápno a cement se zde vyráběly až do roku 1960. Objekt vápenky, která dostala jméno podle svého majitele Berly na konci 19. století, od svého uzavření téměř padesát let chátral, až díky evropským dotacím se podařilo tuto velmi cennou technickou stavbu dokládající místní průmyslovou tradici a historii zachránit. Vápenka byla v roce 2004 zapsána jako kulturní památka a před dvěma lety v ní bylo vybudováno muzeum železnohorského vápenictví v unikátním autentickém prostředí původního průmyslového objektu. Velkým lákadlem pro návštěvníky je zejména prohlídka útrob vysoké pece a komína.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 572 143,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 924 495,00 Kč
 
Celková částka: 19 496 639,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena