Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823
Zahájení projektu: 9. 4. 2020
Ukončení projektu: 31. 8. 2021
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Realizací tohoto projektu, na historicky velmi významném místě, je vybudovat nadčasově řešený památník, který osloví nejen pamětníky a rodiny těch, kteří zde byli zavražděni, ale také další generace. Pomocí tohoto projektu chceme vrátit obsah slovům jako je vlastenectví, hrdinství, svoboda. Expozice památníku bude atraktivní a srozumitelná pro všechny generace, bude koncipována tak, aby návštěvníkům otevřela cestu k pochopení kořenů nacistické ideologie, rasové a národnostní nenávistí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 060 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 540 000,00 Kč
 
Celková částka: 23 600 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena