Skutečná záchrana nemovité kulturní památky č.p. 102 - Mederova domu v Žatci

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Spolek Mederova domu
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004042
Zahájení projektu: 20. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2022
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je záchrana jedné z nejhodnotnějších a nejohroženějších památek v Ústeckém kraji, Mederova domu v Žatci, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 42710/5-1571 (katalogové číslo 1000154916) a nachází se na území MPR Žatec. Všechny historické objekty v MPR se nacházející jsou zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (č. rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město chmele).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 657 220,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 430 261,21 Kč
Národní soukromá částka: 1 215 130,61 Kč
 
Celková částka: 24 302 612,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena