Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Žatec
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 15. 1. 2019
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace historické památky č. p. 52 v Žatci, zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele, umístění v Městské památkové rezervaci Žatec), prohlášené kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP43695/5-1559, IdReg 156019).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 599 420,03 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 046 956,48 Kč
 
Celková částka: 13 646 377,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena