Návrh a marketingová podpora tématu cestovního ruchu na r. 2009

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Destinační společnost Východní Čechy
Registrační číslo: CZ.1.13/3.2.00/02.00145
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 31. 1. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt Návrh a marketingová podpora tématu cestovního ruchu na r. 2009 navazuje na dříve realizované projekty v oblasti cestovního ruchu Pardubického kraje. Propagace zahrnující všechny aspekty území a široké spektrum atraktivit je pro návštěvníka vždy méně přehledná, než časově omezená propagace zaměřená na konkrétní téma. Z tohoto principu vycházel také projekt Příprava a realizace tématu cestovního ruchu na rok 2008, který se týkal témat „koně“ a „Králický Sněžník“, na jehož realizaci tento projekt navázal. Díky důrazu na jedno, max. dvě konkrétní témata v propagaci se zvýšila efektivita propagačních aktivit a vynaložených prostředků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 983 808,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 526 554,00 Kč
 
Celková částka: 3 510 363,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena