Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Chrudim
Registrační číslo: CZ.1.13/3.2.00/02.00164
Zahájení projektu: 1. 8. 2008
Ukončení projektu: 31. 7. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Zlepšení propagace oblasti sledovalo zvýšení její návštěvnosti. Pomocí marketingových průzkumů byly identifikovány významné atraktivity a cílové skupiny kampaně, k samotné propagaci oblasti pak byly využity efektivní informační kanály, především internet. Kromě prezentace jednotlivých atraktivit pomocí tištěných a video materiálů tvořily součást kampaně také významné akce regionu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 427 232,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 428 335,00 Kč
 
Celková částka: 2 855 568,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena