S Máchou za Máchou po Máchově kraji

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Svazek obcí Máchův kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/3.2.00/14.00971
Zahájení projektu: 16. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Pomocí významné osobnosti,roman.básníka K. H. Máchy,máme za cíl podnítit zájem turistů o návštěvu našeho regionu,především za poznáním přírodních a kulturních krás,o kterých tento básník ve svém slavném díle psal.
Cílů projektu bude dosaženo souborem na sebe navazujících marketingových aktivit. Realizace projektu je záměrně plánována na rok 2010,protože právě tento rok je 200 výročím narození K. H. Máchy,díky čemuž projekt získává velkou podporu ze stran partnerů a je v souladu s dalšími aktivitami oslav narození básníka.
Cílovou skupinou dopadu projektu jsou tuzemští a zahraniční návštěvníci.Některé aktivity jsou mířeny na mládež,na skupinu lidí,kteří si s MJ spojují diskotéky a koupání.Zábavnou formou mají možnost poznat región, což bude zajisté motivací následně region s rodiči navštívit.
Plánované aktivity bude realizovat tým lidí,zkušených v oblasti řízení projektů z fondů EU, CR a kulturních akcí.Součástí realizačního týmu jsou též zástupci významných partnerů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 824 036,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 145 418,00 Kč
 
Celková částka: 969 455,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena