Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/05.00392
Zahájení projektu: 30. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Kraj zpracoval ucelený strategický dokument zaměřený na inovace a inovační prostředí v regionu. V Královéhradeckém kraji zahájila činnost Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která koordinuje celý proces tvorby Regionální inovační strategie (RIS).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 732 690,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 305 768,00 Kč
 
Celková částka: 2 038 458,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena