Rybářství Rudíkov

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Vojtěch Kašpar
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.3/0.0/19_014/0000917
Zahájení projektu: 1. 12. 2019
Ukončení projektu: 31. 7. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Žadatel v době podání tohoto projektu byl nově registrovaným zemědělským podnikatelem a zahajoval činnosti související s produkcí ryb v podmínkách rybniční akvakultury. Žadatel v době podání projektu disponoval základním vybavením nutným pro obhospodařování malých vodních nádrží a zabezpečením produkce ryb. V rámci projektu pak žádal o popdoru na nákup terénního automobilu třídy N1, který je nezbytný pro zabezpečení činností souvisejících s obhospodařováním malých vodních nádrží v průběhu celé sezony - údržbou malých vodních nádrží, krmením obsádek, kontrolou zdravotního stavu a kvality vody, produkcí ryb a uváděním ryb na trh. Dále žádal podporu na pořízení plastové bedny pro přepravu ryb. 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 311 316,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 103 772,00 Kč
Soukromé zdroje: 415 089,00 Kč
 
Celková částka: 830 177,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena