Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/05.00396
Zahájení projektu: 2. 6. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2009
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Liberecký kraj zpracoval regionální inovační strategii, jež stanovila základní směr pro podporu inovací. Koncepce zapojila subjekty z veřejného, soukromého, výzkumného i vzdělávacího sektoru, jež se podílejí také při realizaci pilotních projektů. Vytvoří se podmínky podporující inovační proces. Soustavnou podporou malých a středních podniků se rozvine inovační struktura. Zdokonalily se informační systémy a sítě v regionálním, národním i mezinárodním měřítku. Klíčovou úlohu hrála podpora rozvoje prostředí příznivého pro inovace, vědu, výzkum, podnikání a lidské zdroje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 020 432,91 Kč
Veřejné zdroje ČR: 356 546,00 Kč
 
Celková částka: 2 376 979,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena