Revitalizace brownfield na víceúčelový objekt

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PEVI, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.13/4.1.00/12.00757
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce starého nevyužívaného stavení, které dříve sloužilo pro hospodářské účely, na administrativní a provozní prostory žadatele.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 627 499,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 875 441,00 Kč
Soukromé zdroje: 8 335 294,00 Kč
 
Celková částka: 20 838 234,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena