MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HOMOLE - REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: OBEC HOMOLE
Registrační číslo: CZ.1.14/2.5.00/05.01657
Zahájení projektu: 6. 12. 2010
Ukončení projektu: 30. 7. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

- 1-etapový projekt obce Homole na rekonstrukci stávajících a přístavbu nových prostor MŠ N. Homole, moderní vybavení prostor, vybudování přírodní zahrady pro EVVO a prostor pro mateřské centrum
- Rozpočet 13.961.452,- Kč
- Zahájení fyzické realizace 1.1.2010, ukončení fyzické realizace 31.10.2011
- Partner projektu Svazek obcí Blanský les - podhůří
- Navazuje na zjištěné potřeby, záměrem je: - uspokojení potřeb obyvatel obce Homole a přilehlých obcí, zlepšení dostupnosti kapacit předškol. vzdělávání v regionu a možnosti volnočas. aktivit pro rodiny s dětmi, zvýšení efektivity provozu a kvality poskytovaných služeb MŠ Nové Homole, využití moderních IT a techniky v rámci předškol. vzdělávání, vytvoření 2,5 nových prac. míst, kvalitní a moderní fungování MŠ a mateř.centra odpovídající poptávce.
- Důvody: trvalý růst počtu obyv., trvající převis poptávky, nevyhovující prostory a vybavení, absolutní absence podob.zařízení v regionu
- Zajištěny finance, zkušený tým, stav.povolení

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 650 643,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 055 995,00 Kč
 
Celková částka: 13 706 638,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena