Tréninková kavárna Atrium

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/21.00012
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Tak trochu jiná kavárna

 

Když dostanete v Chomutově chuť na dobrou kávu, něco k zakousnutí a navíc upřednostňujete nekuřácké prostředí, můžete vyzkoušet tréninkovou kavárnu – Café Atrium. Proč tréninkovou? Protože v ní pracují lidé, kteří potřebují pomoc při vstupu na trh práce. Jedná se například o lidi s mentálním postižením nebo mladé lidi, kteří se připravují na samostatný život.

„Absolventi speciálních škol zůstávají často bez užitku sedět doma. Přemýšlela jsem, co by se s tím dalo udělat. Spojila jsem se proto s dalšími kolegyněmi a výsledkem je naše kavárna s pracovně-tréninkovým programem,“ vzpomíná autorka projektu, Vladislava Koldinská, která je zároveň speciální pedagožkou. „Příprava projektu nakonec trvala několik let. Obtížné bylo zejména najít vhodné prostory, ve kterých bychom mohli kavárnu provozovat. Nakonec se nám to ale podařilo a my jsme získali z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost přes 8 milionů Kč.“

V rámci projektu dostane celkem 18 zájemců možnost pracovat rok a půl v kavárně. Během praktické přípravy se naučí obsluhovat hosty nebo připravovat nápoje. Díky tomu si osvojí pracovní návyky, pravidla a povinnosti. Naučí se spolupracovat s kolegy a řešit různé pracovní a sociální situace. To vše doplňují individuální a skupinové schůzky, na kterých si mohou účastníci popovídat o svých pocitech, o tom, čeho chtějí dosáhnout, a zpětně zhodnotit, jak se jim tato snaha daří. Teoretická část programu je pak zaměřena na získání orientace na trhu práce a znalostí potřebných při hledání zaměstnání. Nedílnou součástí je i poradenství.

Program běží něco přes rok a již nyní je jasné, že se jeho autorka trefila do černého: „Zatím se do projektu zapojilo 9 účastníků a dalších 9 pak nastoupí v březnu 2011. Zájemců je ale mnohem více, než jich můžeme přijmout,“ říká Vladislava Koldinská.

Jednou z těch šťastných je i Tereza. Do kavárny nastoupila před rokem. „Tehdy jsem byla čerstvou absolventkou odborného učiliště, oboru cukrářka-pekařka. Teď obsluhuji zákazníky a občas pracuji i v kuchyni. Díky tomu mám možnost komunikovat s lidmi mnohem častěji, než kdybych jen seděla doma. A navíc vydělávám vlastní peníze. A to je pro posílení sebevědomí opravdu důležité,“ uzavírá.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 336 113,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 289 573,00 Kč
 
Celková částka: 8 625 687,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena