Digitalizace je moje práce - vzdělávání zdravotně postižených profesionálů v oblasti elektronického vytěžování dokumentů.

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Handicap výrobní družstvo invalidů
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31399
Zahájení projektu: 1. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je realizace systému profesního vzdělávání zdravotněpostižených zaměstnanců v oblasti elektronického zpracování dokumentů(DIMS - document imaging systém) doplněného o klíčové měkké dovednosti.V rámci projektu Handicap vdi zrealizuje třístupňový programteoretických i praktických školení, kterého účelem je důkladnéproškolení těchto pracovníků a postupné rozšiřování jejich profesníchdovedností až na nejvyšší odbornou úroveň. Zaměstnanci získají odbornoukvalifikaci, která jim umožní trvalé začlenění do volného i chráněnéhotrhu práce. Hloubková znalost počítačových technik práce s dokumentyjim umožní odstranit jejich největší nevýhodu na pracovním trhu, kterouje nízká kvalifikace. Tato nabídka zároveň reaguje na současnoupoptávku po specializovaných službách v mladém progresivním oboru svelkým růstovým potenciálem, kterým je digitalizace.
Handicap vdi provozuje vlastní chráněnou dílnu, ve které poskytuje full scan servis - převod papírových dokumentů do elektronické podoby. V současné době chystáme otevření chráněné dílny na Praze 5, která bude poskytovat stejné služby. K otevření dílny s kapacitou 20 pracovních míst dojde v září 2008.
Zaměstnáváme 15 zdravotně postižených (ZP) osob z celkového počtu 16 pracovníků. Na základě našich dosavadních zkušeností jsme vytvořili speciální vzdělávací program pro ZP pracovníky působící v tomto oboru. Stávající zaměstnanci dílny, která vznikla v srpnu 2007, absolvovali pouze vstupní školení a nyní, v souvislosti s přesunem do Prahy, bychom jim rádi nabídli motivující komplexní školení.
V rámci projektu proškolíme 24 zdravotně postižených pracovníků. Projekt je určen 10 stávajícím zaměstnancům družstva, kteří od září 2008 budou zajišťovat provoz digitalizační linky na Praze 5. Dále také 10 nově přijatým ZP pracovníkům a 4 OSVČ dlouhodobě spolupracujícím s Handicap vdi, kteří rovněž najdou uplatnění v této chráněné dílně nebo budou zjišťovat outsourcované služby u našich pražských klientů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 347 328,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 590 144,00 Kč
 
Celková částka: 3 937 473,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena