CLEAR SERVIS - vznik a rozvoj služby praní, žehlení a oprav prádla

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00005
Zahájení projektu: 15. 2. 2010
Ukončení projektu: 14. 2. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Prádelna jako pomocník

 

Pro osoby se zdravotním postižením nebo sociálně znevýhodněné bývá často nadlidský úkol najít si práci. A důvodem není jen samotný handicap. Problém je také v tom, že následkem dlouhodobé nezaměstnanosti nemají pracovní návyky, potřebné znalosti nebo dovednosti.

Obecně prospěšná společnost CLEAR SERVIS se takovým lidem rozhodla pomoci a v Českém Těšíně pro ně připravila projekt. Z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na něj získala téměř dva miliony korun a v únoru 2010 zahájila provoz prádelny. Jedná se nejen o provozní, ale i tréninkové místo, kde nachází lidé znevýhodnění na trhu práce uplatnění prostřednictvím pracovního programu zaměřeného na prádelenské služby a obsluhu šicího stroje. Kurzy probíhají přímo v prostorách prádelny a zájemcům je k dispozici pracovník, který jim v případě potřeby pomůže a poradí.  

„Hlavními cíli projektu je vytvoření a udržení 5 pracovních míst pro osoby zdravotně či sociálně znevýhodněné v rámci sociálněpodnikatelské aktivity zaměřené na praní, žehlení a opravy prádla v provozovně v Českém Těšíně,“ popisují jeho autoři. Během programu získají účastníci řadu dovedností a návyků, které budou moci po odchodu z prádelny využít při hledání nové práce.

Kromě realizace kurzů se organizátoři v rámci projektu zaměřili i na systemizaci a stabilizaci provozu tak, aby se sociální podnik stal po ukončení zaváděcího období samostatným, konkurenceschopným a trvale udržitelným podnikatelským subjektem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 658 460,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 289 210,00 Kč
 
Celková částka: 1 947 670,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena