Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společnost Podané ruce o.p.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0011697
Zahájení projektu: 27. 11. 2018
Ukončení projektu: 30. 6. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je především zmírnit na území IPRÚ Zlín hrozby látkových i nelátkových závislostí, které mohou vést k sociálnímu vyloučení (nezaměstnanosti, zadluženosti, ztrátě bydlení, zdravotním rizikům, rozkladu sociálních vazeb apod.). Na tento cíl jsou potom navázány specifické cíle a konkrétní aktivity - viz popis dále. Výstupem projektu bude kvalitní zázemí pro poskytování sociálních služeb cílové skupině ve Zlíně (vybavený objekt, automobil, kvalitnější služby).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 422 420,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 226 167,12 Kč
Národní soukromá částka: 613 083,57 Kč
 
Celková částka: 12 261 671,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena