Spolkové komunitní centrum Vratislavice

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009102
Zahájení projektu: 15. 2. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

V rámci projektu dojde k vybudování nového polyfunkčního komunitního centra (PKC) a to rekonstrukcí nevyužívaného objektu dřívější fary a přístavby nového objektu. V současné době není ve Vratislavicích dostatečná kapacita. Vybudování PKC navíc zajistí poskytování sociálních služeb, které ve Vratislavicích nejsou přímo dostupné. Aktivity PKC se budou řídit principy komunitního rozvoje a komunitní péče, jejich tematické zaměření povede k rozvoji komunity, dané lokality a k osvětě veřejnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 55 442 189,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 783 915,79 Kč
 
Celková částka: 65 226 105,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena