Seniorský dům Písek

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Seniorský dům Písek a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/2.5.00/02.00185
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 3. 9. 2009
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt reaguje na demografickou situaci a z ní vyplývající převis poptávky po seniorském bydlení. V rámci projektu tak bude rekonstruován objekt na Seniorský dům, který bude sloužit nízkopříjmovým skupinám seniorů nejen píseckého okresu. Hlavním cílem tohoto projektového záměru je vybudování nové kapacity v oblasti sociální péče, a to seniorského domu. Kapacita 100 lůžek bude získána přestavbou objektu bývalé vojenské nemocnice. Investor má vydané pravomocné stavební povolení, bylo uskutečněnovýběrové řízení. Projekt je realizován ve spolupráci s městem Písek a Nemocnicí Písek, a.s.
Klíčové pro zařízení je, že je sice v úvodní etapě připraveno pro aktivní seniory a ty, kteří aktivně žijí a chtějí využívat služeb, ale je uzpůsobeno i pro dožití klientů formou centra pro osoby s větším handicapem, které je do celého zařízení citlivě zakomponováno.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 940 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 460 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 54 938 058,00 Kč
 
Celková částka: 91 338 058,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena