Komunitní centrum Moravia, Třebíč

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Třebíč
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002336
Zahájení projektu: 14. 5. 2018
Ukončení projektu: 16. 12. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy na nové komunitní centrum, moderní víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové cílových skupin a členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. V komunitním centru budou poskytovány registrované sociální služby dle pověřovacích aktů, které předkládáme v příloze.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 20 000 000,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena