Chceme práci

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Obec Zákolany
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006933
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2020
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

V obci Zákolany dlouhodobě řešíme problémy, které souvisí se sociálním složením venkovského obyvatelstva, nedostatečným vzděláním a špatnou dopravní dostupností. Předčasné odchody do důchodu a evidence na pracovních úřadech se tak staly běžnou praxí. Projekt Chceme práci! nabídne možnost pracovního uplatnění znevýhodněným skupinám obyvatel, zvýší podíl zaměstnaných v obci a zároveň podpoří trh práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 596 219,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 281 685,75 Kč
 
Celková částka: 1 877 905,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena