Naše Café - výrobna

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Sociální družstvo Stabilita Olomouc
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0000654
Zahájení projektu: 1. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování a provoz nové výrobny stávajícího sociálního podniku. Kavárna Naše Café nemá prostory a zaměstnance k výrobě dortů, zákusků a dalšího sortimentu. Vznikne nová provozovna, která bude zaměstnávat 4 osoby z CS (dlouhodobě nezaměstnaní - osoby po léčbě závislosti). Ti získají takové schopnosti a dovednosti, které můžou uplatnit na otevřeném trhu práce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 097 450,00 Kč
Národní soukromá částka: 899 550,00 Kč
 
Celková částka: 5 997 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena