Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010029
Zahájení projektu: 24. 3. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Vytvoření azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi, kdy vzniknou nové kapacity sociální služby Azylové domy pro ženy a zcela chybějící kapacity pro rodiny s dětmi. Realizací projektu dojde k posílení a udržení rozsahu komplexní sítě služeb umožňujících cílovým skupinám získat jistotu dostupného bydlení v přiměřené kvalitě. Vytvořené pobytové zařízení bude sloužit jako 1. stupeň prostupného bydlení. Přínosem projektu je především prevence a zmírnění důsledků sociálního vyloučení uživatelů služby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 518 623,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 562 110,03 Kč
 
Celková částka: 17 080 734,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena