Následná péče Kolping

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Kolpingovo dílo České republiky z.s.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011190
Zahájení projektu: 1. 4. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu byl vznik sociální služby následné péče s krátkodobým bydlením pro osoby s duální diagnózou. Služba je pro klienty uvažovaná na 6 až 12 měsíců, s okamžitou kapacitou 10 lůžek. Služba je poskytována pobytovou i ambulantní formou a je zaměřená na individuální potřeby jednotlivých klientů (model recovery), jak se osvědčilo při práci s danou cílovou skupinou.

Reportáž o projektu si můžete přečíst zde

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 741 793,22 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 719 139,98 Kč
 
Celková částka: 12 235 933,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena