Oslaďme si život prací

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00302
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 29. 2. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Více než dvě desítky osob se zdravotním postižením mají na Olomoucku možnost změnit svůj život. Díky projektu, který připravil Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, se naučí pracovat s počítačem, zdokonalí se v komunikaci nebo pracovních a osobnostních dovednostech.

Sedmadvacetiletý Karel z Litovle je zdravotně postižený (ZP). Kdysi sice absolvoval na tamním úřadu práce úvodní kurz práce na počítači, ale mnoho věcí již zapomněl. Bylo nutné, aby se znovu naučil pracovat s internetem, používat elektronickou poštu či správně sestavit atraktivní životopis. Pokud by bez těchto znalostí hledal zaměstnání, asi by neuspěl. Karel měl ale štěstí – vstoupil do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu s názvem „Oslaďme si život prací“.

„Na počátku byla myšlenka podpory zaměstnávání osob se ZP. K této činnosti musíme přistupovat komplexně. Jednostranná podpora, například formou vzdělávání, prostě nestačí,“ vysvětluje vedoucí projektu Šárka Schmucková. „Na jedné straně je třeba podporovat samotné účastníky, aby na sobě pracovali, na straně druhé ale musíme počítat i s veřejností a potenciálními zaměstnavateli. Vysvětlit jim, proč je vhodné a také výhodné zaměstnávat handicapované. A těch důvodů je celá řada. Tak třeba mohou dostávat příspěvky na mzdy. Bonusem je také obrovská loajalita vůči firmě ze strany pracovníků se zdravotním postižením a organizace navíc získá lepší sociální status a pověst.“

Program běží od března 2010 a dosud do něj vstoupilo sedm zájemců. Podstatou je individuální péče věnovaná každému účastníkovi. Realizátoři pro ně připravili řadu vzdělávacích kurzů, kterými si mohou zvýšit vzdělání. Jsou připravena integrační setkání, na kterých si mohou navzájem vyměňovat své zkušenosti.

„Výběr aktivit, které handicapovaní absolvují, závisí jen na nich samotných. Výsledkem by mělo být načerpání těch znalostí a dovedností, které skutečně využijí,“ doplňuje Šárka Schmucková. I díky tomuto přístupu Karlův život poté, co vstoupil do úspěšného projektu, nabral nové rozměry. Plynně komunikuje emailem, navštěvuje místní knihovnu, kde je internet k dispozici, vyhledává si pracovní místa a rozesílá životopisy.

Spolek získal na realizaci programu celkem 5,5 milionu Kč. Za jeho největší přínos považuje možné uplatnění lidí se ZP na trhu práce, získání nových zkušeností a v neposlední řadě také možnost zřízení nového pracoviště, na kterém bude moci zaměstnávat handicapované. „Získání peněz z EU není zrovna snadnou záležitostí, ale může to přinést rozvoj a získání nových zkušeností, na které jinde nejsou peníze. Pokud se organizace nerozvíjí a nezískává nové zkušenosti, její budoucnost není příliš růžová“, uzavírá Šárka Schmucková.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 713 014,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 686 087,00 Kč
 
Celková částka: 5 399 101,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena