Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003090
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zlepšení pozice 30 ohrožených žen na trhu práce v Praze ve věku 55-64 let. Cíle dosáhneme realizací komplexní podpory: 2 běhy odborného kurzu, individuálního motivačního a psychologického poradenství, včetně zprostředkování zaměstnání pro 13 osob z CS. Aktivity budou zahájeny v lednu 2017 a ukončeny v prosinci 2018 (24 měsíců).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 032 700,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 929 430,00 Kč
Národní soukromá částka: 103 270,00 Kč
 
Celková částka: 2 065 400,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena