Automobily pro terénní sociální služby Oblastní charity Trutnov

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Oblastní charita Trutnov
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002189
Zahájení projektu: 19. 9. 2016
Ukončení projektu: 27. 4. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a osobní asistence.Služby jsou prioritně poskytovány v obcích, které neposkytují svým občanům terénní sociální služby.Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením,osoby s tělesným postižením,osoby s chronickým onemocněním,rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci.Předmětem je nákup automobilů terénní sociální služby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 571 742,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 420 205,00 Kč
Národní soukromá částka: 210 102,50 Kč
 
Celková částka: 4 202 050,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena