Další profesní vzdělávání zaměstnanců restaurací Café Imperial a Divinis

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: F&B Solutions s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/33097
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 29. 2. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu žadatele je zvýšení kvality a produktivity práce zaměstnanců prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání, což povede ke zvýšení jejich profesní mobility a adaptability. Žadatel provozuje restaurace Café Imperial a Divinis, které obě patří ke špičce pražských restaurací poskytujících služby vysoké gastronomie. Od zaměstnanců je tedy vyžadován co nekvalitnější pracovní výkon. Zároveň je nutno neustále reagovat na nové trendy v oblasti gastronomie.
V rámci projektu bude vytvořen systém komplexního vzdělávání zaměstnanců. Následně budou realizovány aktivity dalšího profesního vzdělávání, do kterých bude zapojeno 54 zaměstnanců žadatele průřezově ze všech pozic. Vzdělávání proběhne v oblasti gastronomie, obsluhy a manažerských kompetencí při řízení gastro provozu. Budou také realizována jazyková školení a školení HACCP. Celkem bude realizováno 76 školících dnů. Vzdělávací aktivity budou vyhodnoceny a bude zhodnocen jejich dopad na cílovou skupinu. Na základě toho budou přijata opatření pro zajištění udržitelnosti aktivit i po ukončení projektu.
Projekt přímo ovlivní kvalitu a produktivitu práce zaměstnanců. Díky orientaci vzdělávání na moderní trendy a nejvyšší kvalitu vzroste i adaptabilita zaměstnanců na trhu práce, protože budou moci tyto poznatky využít i u dalších potenciálních zaměstnavatelů. Projekt má tak kladný vliv na profesní mobilitu cílové skupiny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 423 571,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 173 510,00 Kč
 
Celková částka: 1 597 082,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena