Kavárna Afrika: tréninková kavárna pro pracovní integraci afrických imigrantů a azylantů

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: HUMANITAS AFRIKA, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/35147
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšit šance imigrantů a azylantů pocházejících ze zemí Afriky, jež mají povolení k trvalému pobytu na území ČR, na otevřeném trhu práce. Jedná se o cílovou skupinu, která se při začleňování na trh práce potýká s vážnými problémy a diskriminací vzhledem k odlišnému rasovému a sociokulturnímu původu. Na území hl. m. Prahy dosud neexistuje žádný projekt, který by řešil tuto problematiku a zabýval se rozvojem lidského potenciálu této cílové skupiny. Bude založena tréninková kavárna důstojně prezentující africkou gastronomii a kulturu, kde bude vytvořeno 5 pracovních míst pro cílovou skupinu a kde bude probíhat pracovně tréninkový program spočívající v praktické přípravě pro práci v pohostinských službách. Nedílnou součástíprojektu bude intenzivní jazyková příprava a rozvoj měkkých dovedností účastníků projektu. Po dobu trvání projektu bude tuto komplexní přípravu postupně absolvovat celkem 15 osob. Občanské sdružení Humanitas Afrika chce kavárnu provozovat i po ukončení financování z OPPA jako sociální firmu nabízející cílové skupině možnost získat řádnou pracovní zkušenost v České republice a trénink základních pracovních návyků a dovedností očekávaných českými zaměstnavateli.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 628 694,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 640 357,00 Kč
 
Celková částka: 4 269 051,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena