Rekonstrukce a zvýšení kapacity Mateřské školy Líně

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Obec Líně
Registrační číslo: CZ.1.14/2.5.00/05.01624
Zahájení projektu: 1. 6. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt předkládaný obcí Líně se zaměřuje na rekonstrukci a zvýšení kapacity místní Mateřské školky, jelikož poptávka po službách předškolní výchovy převyšuje současnou kapacitu školky. Z tohoto důvodu byla zřizovatelem školy udělena výjimka a od roku 2008 navíc zřízena nová třída v prostorách Základní školky, která provizorním způsobem řeší nynější stav. Trend zvyšujícího se počtu dětí v obci je zapříčiněn těmito faktory
- současný trend vystěhovávání se z velkých měst - např. Plzeň
- územní plán obce předpokládající výrazný rozvoj bydlení,
- rostoucí porodnost ročníků ze 70. let a
- přetížená kapacita MŠ v sousedních obcích.
Realizací projektu se vyřeší kapacitní problém školky, dále se zrekonstruuje sociální zařízení a výdejna jídel, uvolní se místnost pro školní družinu, vytvoří se 1,25 pracovního místa.
Projekt se zaměřuje na zvýšení kapacity MŠ na základě potřeb obyvatel, stabilizaci zázemí pro mladé rodiny v obci, zvýšení komfortu pro děti, rodiče i pracovníky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 061 477,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 599 084,00 Kč
 
Celková částka: 10 660 562,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena