DHI - kariérní systém růstu a profesní vzdělávání zaměstnanců pro zajištění konkurenceschopnosti

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: DHI a.s.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31406
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Strategickým cílem společnosti je i nadále poskytovat kvalitní služby v oboru hydroinformatiky, vodního hospodářství a životního prostředí, a proto je naší základní snahou zajistit všem zaměstnancům vzdělávání v souladu s požadavky a plány rozvoje aktivit a pracovních programů v rámci celé skupiny DHI Group. Nově nabyté znalosti podpoří rozvoj DHI v České republice i po celém světě a zajistí tak vyšší konkurenceschopnost. Jelikož naši pracovníci mj. vyvíjí nové postupy, je pro ně nutnou podmínkou neustále zlepšovat svoje znalosti a schopnosti nejen ve svém oboru, ale i všeobecný přehled včetně osobnostních charakteristik. Cílem projektu je profesní vzdělávání a vytvoření kariérního systému růstu pro všechny zaměstnance společnosti.
Vzdělávání bude zaměřeno nejen na všeobecné dovednosti, manažerské a jazykové kurzy, komunikační a prezentační dovednosti, právo, daně, ale i na odborné znalosti z oblasti vodního hospodářství (bude navazovat na tvořený systém vzdělávání v letech 2006 až 2008) a práci s novým celopodnikovým informačním systémem. Kromě těchto školení a kurzů, bude v rámci projektu vytvořen kariérní systém růstu, který bude sloužit k hodnocení zaměstnanců, nastavení jejich kompetencí a určení jejich dalšího vývoje.
Na realizaci všech aktivit se bude podílet manažer a asistent projektu a další členové realizačního týmu (koordinátor, ekonom, IT administrátor), externí dodavatelé, interní konzultanti a garanti a v případě školení k nově zaváděnému IS také vnitropodnikový lektor.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 455 762,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 433 369,00 Kč
 
Celková částka: 2 889 131,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena