Sociální bydlení ve Velkém Újezdu

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Velký Újezd
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0002965
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 24. 9. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvořit v obci kapacity sociálního bydlení a umožnit tak osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do dlouhodobého a dostupného nájemního vztahu. Předmětem realizace projektu je rekonstrukce stávajícího objektu a jeho přizpůsobení pro vznik tří sociálních bytů vybavených základním vybavením.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 243 319,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 572 350,50 Kč
 
Celková částka: 3 815 670,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena